Välkommen till


SweCzePopProj

HIPAA-efterlevnad

Webbsidan är extra skyddad genom att den upprätthåller HIPAA-riktlinjer. Enligt Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), USA, klassas en viss information om en individs hälsa eller hälso- och sjukdomshistoria som skyddad hälsoinformation, Protected Health Information.