Om Oss

Maria Lembring

Jag, Maria Lembring, är medicine doktor från Uppsala universitet,  specialiserad på rättsgenetik och gammalt DNA. Redan 2007, som student, började jag arbeta med rättsgenetik och har sedan dess fortsatt inom samma forskningsområde, varvat med projekt som rör forskning på gammalt DNA. 

År 2013 utförde jag, tillsammans med andra forskare, ett liknade populationsprojekt på strax under 300 individer som publicerades i International Journal of Legal Medicine och mitotyperna från det projektet finns tillgängliga i EMPOP-databasen. Nu ser jag fram emot att få göra ett nytt populationsdatabas-projekt, med din medverkan!

För mig är det viktigt att olika projekt får bästa möjliga förutsättningar och i det här projektet är jag mycket glad över att kunna samarbeta med Mgr. Hana Svobodová, Masaryk University, Brno.

Hana Svobodová

Mitt namn är Hana Svobodová. Jag arbetar som forensisk genetiker vid den tjeckiska polisen sedan 2005. Mitt arbetsområde innefattar analys av biologiskt material från brottsplatsen och framtagning av DNA-profiler från biologiska spår som säkrats från brottsplatsen. 

Som ett led i att fördjupa min specialisering och bredda min kunskap på forskningsfältet är jag doktorand på Masaryk University i Brno, med inriktning molekylär biologi, cellbiologi och genetik. 

Jag har just slutfört en forskningsstudie på skelettdelar från Sady (Uherské Hradiště), Tjeckien. Målet med den studien var att hitta släktskap mellan skeletten och personer i den nutida tjeckiska populationen. För att utföra dessa analyser användes salivtops från över 330 volontärer. En av analysmetoderna grundades på mitokondrie-DNA och använde hela mitokondrie-DNA-genomet med NästaGenerationensSekvensering och gav information om personernas ursprung.

Maila till forskningsprojektet.