Om SweCzePopProj

Forskning på
släktskapsmarkörer

Välkommen till SweCzePopProj! 

Det gläder oss att du visar intresse för vårt forskningsprojekt med arbetsnamnet SweCzePopProj, dvs. Svensk-tjeckiska populationsprojektet. Vi som ansvarar för projektet heter Hana Svobodová och Maria Lembring

Övergången från Sangersekvensering till NGS-tekniken har medfört att det genetiska underlaget för mtDNA-analyser minskar drastiskt. Målet med det här projektet är att avhjälpa bristerna på genetiskt material för sådana mtDNA-analyser som kan behöva utföras för polisen och rättsväsendet. Datan kommer också ha stor betydelse för arkeologer och antropologer. NGS-sekvenseringen av de prover som ni som DNA-givare lämnar in kommer att utföras i Tjeckien på Masaryk University, Brno. Proverna kommer att vara kodade genom pseudonymisering, vilket gör att du när som helst kan avbryta ditt deltagande. Släktskapsmarkörer kan inte användas för individidentifiering.

Projektets huvudmål är att datan ska ingå i den publika mtDNA databasen EMPOP. Datan kommer senare att publiceras i en vetenskaplig tidskrift, med tack till alla DNA-givare och särskilt till GöteborgsRegionens släktforskare och Släktforskardagarna 2021!

Du kan anmäla ditt intresse för att bli DNA-givare fram till den 31 mars med möjlig förlängning. Projektet kan fortsätta först när det fått ett etiskt godkännande. Det förväntar vi också att få runt mitten av november.

Efter den 15 november kommer vi ha ett digitalt informationsmöte där du har möjlighet att ställa frågor till oss online. Glöm inte heller att kryssa för om du vill ha nyhetsbrev. 

I anslutning till mötet har du möjlighet att underteckna ett informerat samtycke. Därefter får du får du med posten ett kuvert med två topsar och returkuvert, instruktioner samt ett HIPAA-formulär där du fyller i information om din släkt. Bifoga gärna en GEDCOM-fil om du har en sådan.

Vi ser fram emot att träffa dig online och delge dig mer information allteftersom projektet fortskrider.

Hana & Maria