Postadress, sverige

I Uppsala

Från mitten av 2022 kommer det att finnas en postbox för forskningsprojektet  i Uppsala. 

Maria Lembring / Upb
Svartbäcksgatan 50 H
753 33 Uppsala

I Brno

Forskningsprojektets adress  i Brno:

Masaryk University 
Faculty of Science  
Dept. of Experimental Biology 
Mgr. Hana Svobodová  
Budova D36 
625 00 Brno-Bohunice, Tjeckien